Глава ЦБ: долларизация вкладов населения в РФ не превышает 30%

Глава ЦБ: долларизация вкладов населения в РФ не превышает 30%

Глава ЦБ: долларизация вкладов населения в РФ не превышает 30%

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/7069-glava-tsb-dollarizatsiya-vkladov-naseleniya-v-rf-ne-prevyshaet-30.html

Leave a Comment