Годовая инфляция в России превысила 15%

Годовая инфляция в России превысила 15%

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/7620-godovaya-inflyatsiya-v-rossii-prevysila-15.html

Leave a Comment