Россия и Египет договорились о создании зоны свободной торговли

Россия и Египет договорились о создании зоны свободной торговли

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/7572-rossiya-i-egipet-dogovorilis-o-sozdanii-zony-svobodnoj-torgovli.html

Leave a Comment