Сбербанк увеличит расчеты в юанях в 7 раз

Сбербанк увеличит расчеты в юанях в 7 раз

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/7648-sberbank-uvelichit-raschety-v-yuanyakh-v-7-raz.html

Leave a Comment